PHP 4.3.9RC3

Udostępniony został ostatni kandydat PHP do wersji 4.3.9. Serwis php.net zachęca do testowania i informowania o wszystkich wykrytych problemach/błędach, aby zostały one wyeliminowane do czasu ukazania się wersji oficjalnej. Lista wprowadzonych zmian jest dostępna pod tym adresem, zaś stąd można pobrać źródła.