Buffer overflow w glibc glob(3)

Istnieje możliwość przeprowadzenia ataku przepełnienia bufora wymierzonego w programy korzystające z globbing functions pakietu glibc.

Bug ten odkryto przy okazji testowania pakietu wu-ftp pod kątem podatności na buffer overflow.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.securityfocus.com/archive/1/246024