Centrum produkcyjne Comarch przy Politechnice Lwowskiej

Comarch podpisał we Lwowie porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Państwowym „Politechnika Lwowska” gdzie wspólną intencją jest utworzenie centrum produkcji oprogramowania we Lwowie. W tym celu Comarch będzie zatrudniał absolwentów kierunku Informatyka Politechniki Lwowskiej. Porozumienie zostało zawarte przy współpracy lokalnych władz miasta Krakowa i Lwowa.

Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa Zarządu Comarch, Prof. Janusza Filipiaka i Rektora Politechniki Lwowskiej Prof. Jurija Rudawskija, w obecności Marszałka Małopolski Janusza Sepioła i Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleksandra Sendegi. W celu jak najlepszego przygotowania absolwentów, obie strony porozumienia będą współpracować w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz badań naukowych.

„Centrum produkcyjne we Lwowie to kolejna po Kijowie inicjatywa związana z wykorzystaniem bardzo dobrych zasobów ludzkich w Europie Wschodniej. Cieszy nas to, że możemy współpracować z tak znakomitą uczelnią jak Politechnika Lwowska, od lat uważaną za jedno z najważniejszych centrów kształcenia kadry technicznej na Ukrainie. Chciałem podziękować władzom lokalnym Lwowa i Krakowa, oraz władzom uczelni za współprace, która doprowadziła do podpisania tego porozumienia. Jestem przekonany, że przyniesie ona korzyści wszystkim stronom” – mówi Profesor Janusz Filipiak, Prezes Zarządu Comarch.