Chroń swój komputer

Firma Microsoft wraz z niezależnymi ekspertami zorganizowała spotkanie poświęcone tematyce bezpieczeństwa w sieci komputerowej. Powszechny dostęp do Internetu przyniósł wiele korzyści użytkownikom komputerów, ale jest także źródłem pojawiania się nowych zagrożeń.

Ataki wirusów zdarzają się coraz częściej i jest to zadanie dla całej branży IT, ale dotyczy także wszystkich osób pracujących z komputerem. Celem spotkania było poinformowanie użytkowników o konieczności i sposobach zabezpieczania komputerów przed atakami wirusów.

Specjaliści z Microsoft oraz niezależni eksperci od bezpieczeństwa zaprezentowali programy korygujące (patche) oraz programy antywirusowe, podkreślając kluczowe znaczenie szybkiego ich instalowania lub aktualizowania. W trakcie spotkania została omówiona również szeroka oferta pomocy Microsoftu dla firm i klientów indywidualnych oraz plany szkoleniowe na najbliższe półrocze. Regularnie, co miesiąc, Microsoft publikuje programy korygujące, eliminujące luki w zabezpieczeniach. Dzięki temu użytkownik ma możliwość planowania cyklu testowania i wdrażania tych programów. Z myślą o klientach Microsoft przedłużył także pomoc techniczną w zakresie bezpieczeństwa dla produktów Windows 2000 SP2 oraz Windows NT 4 Workstation SP6a do czerwca 2004 roku.

Przykładem zaangażowania firmy Microsoft w podnoszenie świadomości społeczeństwa o istniejących zagrożeniach jest inicjatywa Trustworthy Computing – TWC – „Wiarygodne technologie komputerowe”. TWC opiera się na czterech przesłankach: niezawodność, bezpieczeństwo, ochrona prywatności i uczciwość firm. Realizacja wizji TWC wymaga długookresowego zaangażowania – być może będzie kontynuowana nawet w perspektywie dekady – jednak widoczne są już pozytywne efekty. Microsoft przeprowadził szkolenia dla ponad 18 000 developerów na świecie w celu podniesienia poziomu jakości zabezpieczeń. Dzięki temu większość luk jest wykrywana jeszcze zanim dany produkt zostanie przekazany do produkcji.

Mimo pracy wielu programistów, należy mieć jednak świadomość, że nie jest możliwe 100% zabezpieczenie systemu, podobnie jak w przypadku samochodu, który nigdy nie będzie gwarantować pełnego bezpieczeństwa na drodze. Wiele zależy od samych użytkowników, którzy na bieżąco powinni aktualizować oprogramowanie.