Cisco liderem rynku bezpieczeństwa w Polsce

Badanie przeprowadzone przez niezależną firmę konsultingową Audytel wykazało, że Cisco jest postrzegane jako lider wśród dostawców rozwiązań bezpieczeństwa.

Wśród ankietowanych Cisco jest postrzegane jako firma, która posiada najlepsze rozwiązania i produkty bezpieczeństwa i równocześnie jest najbardziej rozpoznawaną marką wśród dostawców rozwiązań bezpieczeństwa.

„Znaczenie bezpieczeństwa systemów informatycznych nieustannie rośnie zarówno w korporacjach, firmach z sektora SMB jak i w administracji publicznej. Dla Cisco bezpieczeństwo systemów informatycznych jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju i dlatego cieszę się, że użytkownicy tak wysoko ocenili nasze rozwiązania” – powiedział Grzegorz Wróbel z firmy Cisco.

Celem badania było uzyskanie precyzyjnego obrazu obszaru bezpieczeństwa IT i określenie kierunku i dynamiki zmian.

Badanie wykazało, że poziom świadomości bezpieczeństwa IT w Polsce w porównaniu do lat ubiegłych wyraźnie wzrósł.

Firmy potrafią definiować zagrożenia oraz im przeciwdziałać. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 77 polskich firm, o przychodach rocznych przewyższających 50 milionów złotych.

Źródło: informacja prasowa