Cyberterroryzm 2001

W dniach 8-9 maja w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej al. Niepodległości 162 (przy stacji Metra Pole Mokotowskie) odbędzie się konferencja „Bezpieczeństwo w sieci. Cyberterroryzm 2001”.

Konferencja dotyczy podniesienia kultury w sprawach bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych środków komunikacji wśród studentów SGH oraz wśród studentów innych uczelni i zaproszonych gości.
Także zostanie poruszony i omówiony współczesny problem związany z bezpieczeństwem elektronicznym w Polsce.

Pierwszy dzień konferencji:

13.20-14.00 Uroczyste otwarcie przez Władze Szkoły, podsekretarza stanu pana Marka Dukaczewskiego reprezentującego Biuro Bezpieczeństwa narodowego, generała brygady Tadeusza Rusaka -szefa Wojskowych Służb Informatycznych oraz przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Aula VI

14.00-15.00 poczęstunek w klubie profesorskim, Sala Kolumnowa

15.10-16.40 Dyskusja panelowa na temat integracji działań przeciwko zagrożeniom cyberterroryzmu, prowadzenie dyskusji prof. Brunon Hołyst, Aula A

16.45-18.00 hakerzy i zagrożenia wynikające z ich działalności. Prelegent dr. Jerzy Wojciech Wójcik, Bank Handlowy S.A., Aula A

Drugi dzień konferencji:

rozpoczęcie seminarium godz. 9.50, Aula Główna

9.50-10.45 W drodze do społeczeństwa informacyjnego, wykładowca dr Krystyna Polańska SGH

10.45-12.30 Problematyka podpisu elektronicznego, jak działa, jego znaczenie dla gospodarki klucze, szyfry zabezpieczenia i ochrona danych . Prelegenci: prof. J. Urbańczyk, IMPAN, prof. J. Guzicki, MMUW

12.30-13.30 Wywiad gospodarczy Aula Gł

13.30-14.20 „Elementy analizy zagrożeń – cyberterroryzm XXI wieku” pułkownik Dobrosław Mąka – szef BBT WSI

14.20- 15.15 „Ciemna strona Internetu” dr inż. Adam Patkowski, Wojskowa Akademia Techniczna

15.20-16.20 Jak wygląda audyt bezpieczeństwa w firmach i do czego jest potrzebny, Avet

16.20-16.30 Zakończenie
Linki do strony konferencji: www.sgh.waw.pl
Potwierdzenie wzięcia udziału w konferencji kierowac na adres: przestepca@yahoogroups.com
Po więcej informacji i plan ramowy konferencji proszę pisać na adres: akleci@tenbit.pl