Człowiek i Komputer: Konferencja inna niż wszystkie

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie zapraszają na konferencję prasową na temat Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Człowiek i Komputer” (Focus On Man) która odbędzie się w dniach 3-5 września 2004 w Gdańsku.

Konferencja „Człowiek i Komputer” ma być stałym miejscem corocznych prezentacji działań podejmowanych w poszczególnych krajach na rzecz tworzenia i rozwoju szeroko rozumianego społeczeństwa informacyjnego. Wymiana doświadczeń między partnerami, analizy rynkowe, określenie szans i zagrożeń, jakie stwarza rozwój technologiczny, mają służyć przyspieszeniu inicjatyw lokalnych i wzrostowi efektywności inwestycji. Wszystkie te cele mają być poddane oglądowi z perspektywy konkretnego człowieka jako obywatela i konsumenta – jego jakości życia, jego zdrowia oraz jego relacji z organami władzy.

W konferencji weźmie udział m.in. p. Ole Frijs-Madsen, dyrektor generalny „Baltic Development Forum” – niezależnej organizacji non-profit działającej na rzecz rozwoju regionu bałtyckiego, współpracującej z PIIT i MTG przy organizacji Konferencji.

Przewidywany czas trwania konferencji: 1,5 godz.

Szczegóły programowe Konferencji www.e-people.pl