Defacers Challenge – nowe nagrody

Na stronie Defacers Challenge ukazała się informacja dotycząca nagród. Oprócz 1 miejsca będzie również nagrodzone 2 oraz 3. Pojawiło się 2 ludzi, którzy oferują webhosting. Jutro ukażą się wyniki.