Denial of Service

Wyniki badań wskazują na ogromną częstotliwość ataków typu Denial of Service.
Firma Asta opublikowała przygotowany przez siebie raport, który wskazuje na bardzo częste występowanie w sieci ataków Denial of Service (DoS). W ciągu trzech tygodni w trakcie badań odnotowano 12 805 ataków skierowanych na ponad 5 000 celów. Ataki dotyczyły nie tylko gigantów, takich np: jak Amazon.com, ale i firm małych, a nawet indywidualnych użytkowników.

Celem badania była ocena liczby, długości trwania oraz poznania metod samego ataku. Dzięki przeprowadzonemu badaniu można było wskazać na pewne reguły, takie jak: 1. zróżnicowanie długości trwania ataku (od pojedynczych minut do wielu dni), chociaż ogólnie ataki są stosunkowo krótkie: 50% trwa mniej niż 10 minut, a 90% mniej niż 60 minut. Tylko nieliczne liczone były w godzinach, a zaledwie kilkadziesiąt w dniach. 2. nie było żadnego wyraźnego trendu wskazującego na ataki przeprowadzane na serwery i urządzenia sieciowe zlokalizowane w szczególnych państwach, atakowano nawet państwa o słabej infrastrukturze sieciowej (jako przykład takiego państwa autorzy podali Rumunię) 3. częstokroć ataki były powtarzane, a jedna z ofiar została zaatakowana 102 razy w ciągu jednego tygodnia. Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu gdzie również została opisana metodologia badania.

www.securitynewsportal.com
www.cs.ucsd.edu