Dostęp do Internetu DSL

Telekomunikacja Polska SA, już w najbliższym czasie wprowadzi nowe usługi szerokopaskowego dostępu do Internetu. Dostęp do Internetu DSL to nowa usługa, oparta o „rodzinę” technologii Digital Subscrier Line (DSL) wraz ze stałym dostępem w nielimitowanym czasie i bez ograniczeń ilości przesyłanych danych.

Szerokopasmowe łącza instalowane są w oparciu o istniejące linie telefoniczne, a w ramach podstawowej oferty Telekomunikacja Polska udostępnia łącza asymetryczne ADSL o przepustowości 512 kbit/s i 1 Mbit/s, stały adres IP, pakiet bezpieczeństwa sieciowego e-security, przestrzeń dyskową na konta pocztowe i strony internetowe w domenie firma.internetdsl.pl oraz możliwość konfiguracji indywidualnego profilu usługowego.

Usługa Dostęp do Internetu DSL jest oferowana w dwóch opcjach:

DSL 512 (łącze o maksymalnej przepustowości 512 kbit/s do komputera Abonenta i 128 kbit/s od Abonenta, czteroadresowa podsieć – 1 użytkowy adres IP)

DSL 1 (łącze o maksymalnej przepustowości 1 Mbit/s do komputera Abonenta i 256 kbit/s od Abonenta, ośmioadresowa podsieć – 5 użytkowych adresów IP)

Instalacja pierwszej usługi kosztuje 799 zł + VAT, przy czym abonament miesięczny to 299 zł + VAT, zaś instalacja DSL 1 wyniesie nas 849 zł netto przy abonamencie 649 zł netto.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronach TP SA, pod tym adresem.