Dyrektorzy do zwolnienia

Jak donosi Gartner, do 2009 roku liczba dyrektorów działów IT w przedsiębiorstwach zmniejszy się aż o jedną trzecią. Będzie to wynikiem większej konsolidacji działań firm oraz rosnącej liczby zleceń zewnętrznych.

Jak szacuje Gartner, do połowy 2008 roku co najmniej 60% działów IT dokona redukcji siły roboczej o połowę, co będzie odpowiadać stanowi zatrudnienia w tym sektorze z 2000 roku. „Spełnienie się tych prognoz będzie oznaczać koniec działów IT w takiej postaci, w jakiej znamy je obecnie” – powiedział John Mahoney, wiceprezes zarządzający Gartnera. „Coraz bardziej popularny trend do zlecania działań IT na zewnątrz spowoduje, że w firmach gdzie wydziały IT nie są kluczowe, nie będą kierować nimi dedykowane osoby”. Zmiany te można traktować jako wskaźnik dojrzałości sektora IT.

Pozostała na stanowiskach kadra zarządzająca departamentów IT będzie musiała przeznaczać ponad połowę swojego czasu pracy na zewnętrzne kontakty, aby zapewnić realizacje pokładanych w nich oczekiwań.

Źródło informacji: Vnunet