Dysk z kontrolowanym dostepem i czytnikiem linii papilarnych

Wszyscy wiemy, że noszenie laptopa z istotnymi dla firmy lub dla naszej działalności danymi jest ryzykowne. Jednakże dzięki nowej generacji przenośnych bezpiecznych dysków mamy nowe możliwości. Minusem jest to, że nie możemy używać ich w pociągu lub samolocie i kontynuować pracy, lecz jeżeli bezpieczeństwo jest istotną sprawą to wybór przenośnego dysku jest najlepszym, jaki być może.

Loqdrive 250 SPR jest dostępny z dyskami o różnych pojemnościach – 10, 30 i 40GB, zapewnia również bezpieczną metodę identyfikacji użytkowników. Włącznie z administratorem dysku może używać do 100 użytkowników (zalecana ilość 20) autoryzowanych poprzez odciski palców. Istnieje możliwość indywidualnego zastrzeżenia dostępu do danych dla poszczególnych użytkowników, jednakże administrator ma dostęp do wszystkich danych znajdujących się na dysku. Każdy użytkownik podłącza Loqdrive 250 SPR poprzez łącze USB do jakiegokolwiek komputera PC, przeprowadza autoryzację linii papilarnych poprzez przyłożenie palca do czytnika. Oznacza to, że nie musi on nosić ze sobą komputera, aby mieć dostęp do danych.

Ważący 445 g Loqdrive posiada wytrzymałą aluminiową obudowę, a czytnik linii papilarnych jest zabezpieczony przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Instalacja jest wymagana tylko w przypadku administratora, który również wprowadza dane użytkowników. Jest to prosty proces, który umożliwia końcowemu użytkownikowi podłączenie i autoryzację bez zbędnych instalacji oprogramowania (za wyjątkiem oprogramowania służącego do szyfrowania danych dostępnego na dysku). Administrator ma zawsze dostęp do wszystkich danych poprzez autoryzację odcisków palców i 32 znakowe hasło ustanowione podczas instalacji.

Informacje techniczne:

Produkt posiada czytnik biometryczny linii papilarnych, zapewniający dokładną autoryzację użytkowników i kontrolę dostępu. Czytnik reaguje na ciepło palca. Dane mogą także być sprzętowo szyfrowane algorytmem Blowfish z kluczem 448 lub 128 bitowym – przy czym klucze nie są udostępniane poza dysk – cały proces autoryzacji odbywa się w elektronice dysku, co zapewnia profesjonalny poziom bezpieczeństwa. Dysk jest zewnętrzny, podłączany przez łącze USB do dowolnego komputera PC z systemem Windows 98 i nowszymi, bardzo łatwo konfigurowalny i prosty do użycia. Posiada obudowę chroniącą przed wstrząsami i wytłumiającą promieniowanie elektromagnetyczne. Dane dysku są automatycznie kasowane przy zniszczeniu i zdjęciu obudowy.Obudowa jest „wandaloodporna”.

Dysk ten jest koncesjonowany. Zgodnie z „Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym” (Dz. U. Nr 67, poz. 679) WT XI, na obrót w Polsce urządzeniami o takiej sile kryptograficznej, jak algorytm użyty w dysku Loqdrive 250 SPR, potrzebna jest koncesja MSWiA i Grupa Monitoring Sp. z o. o. taką koncesję posiada (Nr B-289/03).

Magazyn SC MAGAZINE, uznał dysk Loqdrive za najlepszy produkt 2002 roku DATORMAGAZIN nadał ten sam tytuł w roku 2003.

Producentem dysku Loqdrive jest firma Loqware Technologies AB ze Szwecji. W Polsce wyłącznym dystrybutorem ich sprzętu jest firma Grupa Monitoring Sp. z o. o. z Warszawy tel. (022) 834 26 25, e-mail: grupamonitoring@wa.home.pl