Fałszywe informacje

Jak informuje Novell, Microsoft zgodził się zaprzestać rozpowszechniania fałszywych informacji na temat produktów oferowanych przez tę firmę.

Cała sprawa dotyczy wysłania przez Microsoft do ok. 3000 tys. klientów Novella przesyłkę marketingową, która zawierałą oprócz pudełka z napisem „Microsoft Server Crunch”, nieprawdziwe i mylące informacje dotyczące przyszłości produktu NetWare, starań Novella dotyczących rozwoju systemu NetWare oraz przejęcia przez Novella firmy Cambridge Technology Partners.

Wniesiony pozew przez Novell firmie Microsoft, zarzuca prowadzenie nieuczciwej kampanii reklamowej wraz z rozpowszechnianiem fałszywych informacji.

W odpowiedzi Microsoft wystąpił o zarejestrowanie w Sądzie Rejonowym w stanie Utah klauzuli, w której zgadza się zaprzestać rozpowszechniania kwestionowanych twierdzeń w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek nośników. Ponadto Microsoft zobowiązał się przesłać odbiorcom wcześniej rozesłanych przez siebie materiałów reklamowych pisma zawierające odpowiednie sprostowania.