Groźne meta-dane

Workshare opublikowało raport na temat wycieku tajnych informacji z firm poprzez… dokumenty Worda.

Według szacunków ekspertów z Workshare, nawet 75% dokumentów biznesowych zawiera informacje, których autorzy nie chcieliby ujawniać. Co gorsza, przedstawiciele 90% ankietowanych firm nie mieli pojęcia, że poufne informacje mogą „wyciekać” tą drogą.

Z analiz wynika, że ujawniane na zewnątrz firm dokumenty zawierają poufne informacje o umowach – w tym dane o preferencyjnych warunkach oferowanych kluczowym klientom – oraz różnego typu materiały, których znajomość może być atrakcyjna dla konkurencji. Szczególnie niebezpieczny jest pod tym względem Microsoft Word, który przechowuje w swych dokumentach meta-dane – informacje o historii edycji tekstu. Jeśli więc umowa przygotowana dla nowego klienta powstaje w oparciu o umowę podpisaną z inną firmą, dotarcie do oryginalnej treści tekstu nie stanowi problemu.

Nawet jeśli przedstawione dane są zawyżone – wszak Workshare nie jest niezależną instytucją, a producentem oprogramowania które ma opisanym sytuacjom zapobiegać – trzeba się zgodzić, że poziom wiedzy o meta-danych zawartych w dokumentach biznesowych jest bardzo niski.

Źródło informacji: BBC