Inicjatywa na rzecz tańszego Internetu

Niezależni operatorzy oraz portale – sygnatariusze listu otwartego skierowanego na przełomie maja i czerwca tego roku do Prezesa Telekomunikacji Polskiej w sprawie zmiany warunków wymiany ruchu internetowego, są wysoce zaniepokojeni treścią otrzymanej w ostatnich dniach czerwca odpowiedzi od TP S.A.

W liście do TP 14 największych operatorów Internetu i dostawców treści zwróciło uwagę na wykorzystywanie przez TP SA dominującej pozycji na rynku poprzez: stosowanie drastycznie odbiegających od europejskich standardów opłat za wymianę ruchu internetowego, brak polityki bezpłatnej współpracy z dużymi operatorami oraz ograniczanie ruchu do polskich dostawców treści i usług na łączach międzynarodowych.

W odpowiedzi TP S.A. odrzuca argumenty przytoczone przez operatorów niezależnych i jednocześnie podtrzymuje zasadność obranej przez siebie polityki. Niestety w przesłanym liście nie znalazło się zaproszenie koalicji operatorów do rozmów.

TP S.A. zadeklarowała natomiast rozpoczęcie prac nad wypracowaniem polityki peeringowej opartej na europejskich standardach, jednakże bez podania szczegółów proponowanych zasad oraz planowanego terminu ogłoszenia polityki.

Obecnie TP S.A. pobiera opłaty od swoich abonentów korzystających z Internetu i jednocześnie za tak generowany ruch internetowy od portali i operatorów, z których zasobów ci abonenci korzystają.

Ceny za dostęp tylko do sieci internetowej TP S.A. są kilkukrotnie wyższe od cen korzystania z globalnych zasobów udostępnianych przez operatorów międzynarodowych. Operatorzy Internetu i portale nie uznają argumentacji TP S.A., iż powodem tego jest przeinwestowanie na rynku dostawców sieci międzynarodowych. Jednocześnie TP S.A. wyeliminowała operatorów międzynarodowych z ”wolnorynkowej gry”, ograniczając pasmo do wybranych operatorów krajowych, czy degradując jakość połączeń z nimi poprzez obcinanie pakietów TCP/IP.

Koalicja zapowiada kontynuowanie działań zmierzających do zmiany obecnej sytuacji zarówno w drodze postępowania w kraju, jak i na szczeblu organizacji międzynarodowych.

Źródło informacji: Application Service Providing