Interia i Chip cd.

Na stronach Chipa pojawiło się oświadczenie Vogel Publishing i sprostowanie Interii dot. dziurawego systemu kont pocztowych portalu.

Poniżej pełny tekst oświadczenia:

20 maja 2002 roku opublikowaliśmy w tym miejscu informację dotyczącą zabezpieczenia kont poczty elektronicznej portalu Interia.pl. Ponieważ sposób zdobycia tych informacji wzbudził moje etyczne oraz prawne wątpliwości, podjąłem decyzję o wstrzymaniu publikacji tej notki do czasu poczynienia niezbędnych wyjaśnień. Interia, która zareagowała tego samego dnia sprostowaniem dotyczącym powyższej sprawy, zgodziła się poczekać z jego opublikowaniem do czasu wyjaśnienia kwestii.

Jerzy Karwelis
Prezes wydawnictwa Vogel Publishing

W związku z tym zamieszczamy sprostowanie Interii:

W związku z artykułem „Dwukrotnie lepsi” autorstwa Pana Przemysława Kobla, zamieszczonym w wydaniu magazynu CHIP Online w dniu 20.05.2002 roku, INTERIA.PL SA z całą stanowczością stwierdza, że dbałość o bezpieczeństwo i ochronę prywatności użytkowników Portalu jest priorytetowym zadaniem stawianym zarówno zespołowi technicznemu jak i merytorycznemu Spółki.

Opisana w w/w artykule „furtka” nie jest wadą oprogramowania systemów kont pocztowych Portalu i miała charakter jedynie tymczasowy.

Z chwilą powzięcia przez Spółkę informacji o usterkach zostały podjęte natychmiastowe działania, które doprowadziły do usunięcia nieprawidłowości w przeciągu 3 (trzech) godzin. Tym samym, nieprawdą jest, że INTERIA.PL SA nie zainteresowała się informacjami o „furtce” a stosowne „łaty” zostały niezwłocznie wdrożone przez zespół administracyjny systemów pocztowych Interia.pl i Poczta.fm. Ponadto, podkreślić należy, że Zarząd INTERIA.PL złożył telefoniczne podziękowania osobie, która telefonicznie zawiadomiła o zauważonych nieprawidłowościach w systemach pocztowych.

Skuteczna interwencja pracowników Portalu pozwoliła na uniknięcie wykorzystania czasowych nieprawidłowości do bezprawnego naruszania tajemnicy korespondencji użytkowników poczt, poza przypadkami działania przez twórcę „skryptu-wytrychu” i redakcji Chip Online.

Oczywistym jest, że samodzielne stworzenie „skryptu-wytrychu”, o którym mowa w artykule wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania stron internetowych, a użycie przez autora artykułu sformułowania że „‚włamanie’ jest prostsze od normalnego logowania, nie wspominając nawet o procesie zakładania konta” prowadzi do niewłaściwej oceny przez czytelników stanu bezpieczeństwa systemów pocztowych INTERIA.PL.

Raz jeszcze stwierdzamy, że usługi kont pocztowych INTERIA.PL świadczone są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, przy wykorzystaniu najnowszych technologii dostępnych na świecie, a w działaniach osób obchodzących zabezpieczenia, w tym także w celach testowych i demonstracyjnych, bez wymaganych zgód i upoważnień użytkowników kont, można dopatrywać się znamion przestępstwa komputerowego.

Jednocześnie INTERIA.PL zapewnia wszystkich użytkowników, że dokłada najwyższej staranności przy obsłudze serwisów pocztowych, a wyróżnienie przyznane przez Komputer Świat stanowi obiektywne potwierdzenie jakości usług świadczonych przez Portal i motywuje do dalszego udoskonalania prowadzonych systemów pocztowych.

Z poważaniem

Grzegorz Wójcik
Wiceprezes Zarządu
INTERIA.PL SA

źródło: newsroom.chip.pl

Dziura w Interia.pl

Pomówienie?

Pomówienie ? Epizod II

Subiektywne podsumowanie

Wyborcza o sprawie Interii i Chipia

„Pytanie o postepowanie redakcji” – pl.listserv.dziennikarz – dyskusja na forum dyskusyjnym