Luka w Linux Kernel 2.6.x

W związku z wykryciem przez Georgi Guninski kolejnej luki w jądrze Linux serii 2.6, CPL 0 kernel root exploit autorstwa ‚sd’ zmienia charakter na publiczny.

Błąd dotyczy serii 2.6 do wersji 2.6.11 włącznie. W wyniku przepełnienia w sys_epoll_wait oraz niewłaściwym użyciu __put_user w ep_send_events możliwe jest uzyskanie w systemie praw root. Zaleca się aktualizację kernela do wersji 2.6.11.2.