Jak zgłaszać e-przestępstwa?

Komenda Główna Policji zachęca na swojej stronie internetowej do zgłaszania wszelkich przestępstw komputerowych, także dokonywanych w Internecie. Analizą zgłoszeń, także tych nadchodzących e-mailem, zajmuje się specjalny zespół KGP, o którym opowiedział podinspektor Jan Hajdukiewicz w wywiadzie dla serwisu BiznesNet (BN).

BN: Jak należy zgłaszać przestępstwa komputerowe lub internetowe? Czy zgłoszenie e-mailem wystarczy?

Jan Hajdukiewicz: Zachęcamy do kontaktu przez e-mail, ale prawo polskie nie dopuszcza możliwości składania zawiadomień o przestępstwie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podobnie jest w innych krajach. Jest to w pełni uzasadnione, gdyż nawet przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego Policja byłaby zobowiązana do dodatkowych ustaleń. Musielibyśmy sprawdzić chociażby czy nie jest to zgłoszenie dokonane przez wesołego internautę w celu zatrudnienia policjantów. Takich zgłoszeń mogłyby być tysiące. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego pokrzywdzony (osoba fizyczna lub prawna) zgłasza zawiadomienie do najbliższej jednostki Policji.

BN: Co w takim razie dzieje się z nadsyłanymi do Pana zespołu zgłoszeniami? Po co się kontaktować z Pana zespołem?

JH: W przypadku złożenia informacji o znanym przestępstwie komputerowym na nasz adres procedura jest następująca: sprawdzenie zgłoszenia, analiza czy czyn jest przestępstwem, a jeżeli tak to przesłanie zgromadzonych materiałów do właściwej terenowo jednostki Policji. Mój zespół dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie przestępstw komputerowych oraz internetowych. Dzięki temu pomaga w działaniach, np. dokonuje ustalenia sprawcy, po czym sprawa przekazywana jest do jednostki gdzie zostało zgłoszone zawiadomienie i tam jest prowadzona. Pokrzywdzony powinien więc dokonać zgłoszenia w najbliższej jednostce, a potem może skontaktować się również z nami.

BN: Czy zgłaszający zostanie poinformowany o losach zgłoszenia i ewentualnych działaniach Policji?

JH: Jak w przypadku każdej innej sprawy kryminalnej poszkodowany jest informowany o postępach sprawy na tyle, na ile zezwala na to KPK i Prokurator nadzorujący pracę Policji. Korespondencja z informującym o wykorzystaniu jego informacji uzależniona jest także od możliwości czasowych Policji. Nie ma przepisów, które by zobowiązywały nas do udzielania takich informacji.

BN: Dziękujemy za rozmowę.

Źródło: BiznesNet