Już ponad 1500 szkół w programie edukacja z internetem tp

Ponad 1500 szkół zadeklarowało chęć udziału w programie Telekomunikacji Polskiej edukacja z internetem tp w pierwszym tygodniu trwania akcji. Blisko połowa zgłoszeń dotyczy szkół podstawowych. Największe zaintersowanie wykazują szkoły z województw małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Program edukacja z internetem tp już dziś, zaledwie tydzień po inauguracji, można uznać za sukces. Liczba szkół zgłaszających akces do programu wciąż bardzo szybko rośnie. Obecnie jest to już klikaset zgłoszeń dziennie. Wstępne szacukni przewidywały, że w ciągu całego roku szkolnego 2004/2005 do programu przystąpi około 10 tys. szkół.

Celem programu jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez zaoferowanie szkołom podstawowym, gimnazjalnym oraz średnim najszybszej możliwej opcji neostrady tp na bardzo korzystnych warunkach. Szkoły, które wezmą udział w programie, w roku szkolnym 2004/2005 zapłacą symboliczną złotówkę miesięcznego abonamentu. W następnych latach będą ponosić opłatę miesięczną równą cenie najtańszej neostrady tp, czyli obecnie 59 zł. Dodatkowo szkoły otrzymają 100 MB przestrzeni dyskowej i nie będą miały ograniczenia w transferze danych.

Porozumienie w sprawie realizacji programu podpisali Minister Edukacji Narodowej i Sportu Mirosław Sawicki oraz Prezes Telekomunikacji Polskiej Marek Józefiak. Edukacja z internetem tp wpisuje się w strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego, którą TP konsekwentnie realizuje w ramach podpisanego w maju 2002 „Porozumienia na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.