Kaitex – ircowy trojan

Kaitex łącząc sie z serwerem irca, nasłuchuje w oczekiwaniu na nadchodzące polecenia. Przekazując odpowiednie komendy można wykorzystać trojana do wysyłania pakietów UDP do określonego komputera przez określony czas. Robak ten pozwala równierz na wysylanie wiadomości na ircu oraz posiada kilka funkcji pozwalających nim sterować. Robak modyfikuje rejestr systemowy tak by być uruchamianym po każdym starcie systemu Windows.