Konferencja dotycząca bezpieczeństwa

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej Proidea ma zaszczyt zaprosić na konferencję dotycząca bezpieczeństwa teleinformatycznego, która odbędzie się 15-16 października w Krakowie.

Swoją obecność w roli prelegentów potwierdzili:

* Adam Augustyn
* Roman Bieda
* Łukasz Bigo
* Łukasz Bromirski
* Przemysław Frasunek
* Dominik Hamera & Jakub Klausa
* Paweł Jakub Dawidek
* Rafał Jaworowski
* Vladimir Mitiouchev
* Robert Pająk
* Paweł Pokrywka
* Michał Słowik

W trakcie konferencji zostaną przedstawione praktyczne zagadnienia
dotyczące bezepieczeństwa. Każdy uczestnik ma możliwość wylosowania
atrakcyjnych nagród.

Osoby zainteresowane prosimy wysyłać zgłoszenia zawierające imię,
nazwisko, dane teleadresowe, email na adres biuro@proidea.org.pl.
security.proidea.org.pl