Kwartalny Biuletyn ENISA

Tuż przed konferencją SECURE ukazał się kwartalny biuletyn ENISA. Oprócz informacji bieżących na temat tego co się dzieje w samej instytucji, można zapoznać się z kilkoma ciekawymi artykułami z zakresu bezpieczeństwa IT.

W swoim biuletynie ENISA informuje przede wszystkim o uruchomieniu biura w Heraklionie i rozpoczęciu pełnej działalności operacyjnej. Dodatkowo przeczytać można o wydarzeniach, w których ENISA brała udział, a w szczególności o konferencji ISSE w Budapeszcie, której agencja była współorganizatorem.

Zachęcamy do przeczytania ciekawych artykułów na temat DNSSEC, podpisu elektronicznego i tego jak się ma rzeczywistość do zasad zawartych w politykach bezpieczeństwa. Ich autorami są eksperci współpracujący z agencją.

Bardzo ciekawe są też wyniki elektronicznego głosowania uczestników panelu dyskusyjnego w czasie konferencji ISSE. Zadane pytania dotyczyły największych zagrożeń w sieci i sposobów ich rozwiązywania. Wyniki w biuletynie.

Źródło informacji: CERT Polska
Kwartalny Biuletyn ENISA