Linux: podpisane kolejne porozumienie

Sun Microsystems i SuSE podpisały porozumienie, na podstawie którego obie firmy udzielą sobie wsparcia w dystrybucji oprogramowania Java i Linux Enterprise Server 8.

W porozumieniu ustalono, że Sun będzie serwisował i sprzedawał oprogramowanie SuSE Linux Enterprise Server 8, wraz z komputerami opartymi na procesorach Intel x86. SuSE z kolei będzie licencjonowało oprogramowanie Java 2 Standard Edition, co w rzeczywistości formalizuje już istniejący układ obejmujący dystrybucję wirtualnej maszyny Java. Dzięki porozumieniu, SuSE będzie miało dostęp do kodu źródłowego Javy i możliwość jego kompilacji.

„To już piąta duża firma, wspierająca Linux Enterprise SuSE” – powiedział Malcolm Yates, manager SuSE ds. porozumień strategicznych. Wcześniej wsparcia udzieliły już IBM, HP, SAP i Oracle. „Sun, dysponując solidną bazą sprzętową, poszukiwał oprogramowania na Linuksa. Dzięki temu porozumieniu, będziemy mogli wraz z Sunem sprzedawać komputery wyposażone w system operacyjny, konkurując z innymi sprzedawcami Linuksa” – dodał Yates.

Nowe porozumienie jest podobne do tego, jakie Sun zawarł niedawno z rywalem SuSE, firmą Red Hat. Po próbach stworzenia własnego oprogramowania na Linuksa, Sun zmienił swoją strategię i w maju zawarł porozumienie z Red Hat. Tak więc pakt z SuSE jawi się jako dalsza część szerszej strategii Suna.

Źródło informacji: Vnunet