Ludzkie błędy nadal największym zagrożeniem

Najnowsze badania wykazały, że za 60% przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemów komputerowych odpowiedzialny był błąd człowieka.

Takie są wyniki czwartych dorocznych badań przeprowadzonych przez CompTIA (Computing Technology Industry Association). Rośnie więc liczba błędów popełnianych przez operatorów komputerów. Jeszcze w 2004 roku oceniano, że z powodu ludzkiego błędu doszło do 47% naruszeń bezpieczeństwa.

Pomimo wyników badań jedynie 29% z 574 biorących udział w badaniu firm i organizacji oceniło, że szkolenia pracowników nt. bezpieczeństwa są koniecznością. Wstępne przeszkolenie oferuje swoim pracownikom tylko 36% przedsiębiorstw.

Brian McCarthy, szef CompTIA, stwierdził, że „Nie zapobiega się najważniejszej przyczynie naruszeń bezpieczeństwa – ludzkim błędom. Operator komputera wciąż jest najsłabszym ogniwem całego systemu”.

Badania CompTIA wykazały również, że w ciągu ostatnich lat organizacje i przedsiębiorstwa zaczęły używać narzędzi, które lepiej wykrywają i zapobiegają atakom. Okazuje się, że 96% używa oprogramowania antywirusowego, a 91% – firewalli i serwerów proxy. „Bezpieczeństwo z technologicznego punktu widzenia polepszyło się i wiele organizacji uważa, że sama technologia wystarczy, by ochronić je przed atakiem” – dodaje McCarthy.

Źródło: Arcabit.pl