Miasta w Internecie – VI konferencja

W dniach 12 do 14 czerwca 2002 roku w Zakopanem, odbędzie się po raz szósty konferencja poświęcona rozwojowi społeczeństwa informacyjnego „Miasta w Internecie”. Prezentacje i referaty będą się koncentrowały wokół różnorodnych zastosowań technologii informacji i komunikacji (ICT) w administracji publicznej oraz w usługach administracyjnych dla mieszkańców, uwzględniając innowacyjne rozwiązania na poziomie gmin, powiatów, województw oraz administracji rządowej.