Microsoft przejął Sybari Software

Microsoft ogłosił zakończenie przejęcia Sybari Software Inc., dostawcy rozwiązań antywirusowych.

Przejęcie, o planach którego firma poinformowała 8 lutego b.r., zapewni Microsoft możliwość oferowania Klientom narzędzi do efektywnej ochrony sieci korporacyjnych.

Jako należąca w 100 proc. do Microsoft spółka zależna, Sybari Software będzie wciąż oferować produkty do zabezpieczania danych przedsiębiorstwa, przeznaczonych do stosowania na platformie Microsoft Windows.

Rozwiązania Sybari zapewnią Klientom liczne korzyści, wśród których są:

Zwiększona dostępność. Produkty Sybari zapewniają ochronę przekazywanych informacji oraz serwerów pracy grupowej, powstrzymując napływ do sieci firmowej niebezpiecznego i szkodliwego oprogramowania.
Zwiększona wydajność. Produkty Sybari pomagają chronić firmy przed dostaniem się do stacji roboczych poszczególnych pracowników groźnego i szkodliwego oprogramowania i, co za tym idzie, przed spadkiem ich wydajności.
Zachowanie przepustowości sieci oraz przestrzeni na serwerze. Produkty Sybari pomagają zatrzymać spam, zanim spustoszy on wartościowe zasoby IT, takie jak przepustowość sieci oraz przestrzeń na serwerze.
Zgodność z regulacjami. Za pośrednictwem określonych przez administratora zasad filtrowania zawartości, produkty Sybari pomagają wzmocnić zgodność z obowiązującymi regulacjami.
„Docierały do nas od Klientów sygnały, dotyczące zapotrzebowania na rozwiązania zabezpieczające procesy wymiany informacji oraz serwery pracy grupowej przed wirusami i robakami komputerowymi oraz spamem, przygotowane z myślą o przedsiębiorstwach. Wielokrotnie nagradzane i innowacyjne produkty Sybari Software, w połączeniu z silnym wsparciem partnerów oraz głęboką integracją z takimi produktami jak Microsoft Exchange Server 2003, przyniosą Klientom Microsoft natychmiastowe korzyści” – powiedział Mike Nash, wiceprezes odpowiedzialny za jednostkę Security Business&Technology Unit w Microsoft.

Microsoft zaoferuje produkty Sybari w ramach platformy Microsoft Windows, w tym Antigen for Microsoft Exchange, Antigen for Microsoft SharePoint Portal Server oraz Windows SharePoint Services, Antigen for Instant Messaging, Antigen for SMTP Gateways, Sybari Enterprise Manager, Advanced Spam Manager, Advanced Spam Defense i Antigen for Domino on Windows NT.

Microsoft będzie również oferować Klientom wysokiej jakości wsparcie w zakresie produktów Sybari oferowanych przed przejęciem. Microsoft zawiesi także sprzedaż produktów Antigen przeznaczonych dla platform UNIX oraz Linux.

Microsoft i Sybari będą wspólnie pracować nad wkraczaniem w te obszary rynku, w których połączone firmy będą mogły przynieść Klientom, partnerom biznesowym, dystrybutorom oraz personelowi sprzedażowemu zwiększone korzyści oraz możliwość wprowadzania w przyszłości kolejnych innowacji.

Dotychczasowe kanały sprzedaży oraz modele licencyjne Sybari pozostaną w najbliższej przyszłości niezmienione, a działania firmy wciąż prowadzone będą z jej siedziby w East Northport w stanie Nowy Jork.

Jako że rozwiązania Sybari zapewniają istotne korzyści Klientom Microsoft, firma planuje oferować w dalszym ciągu produkty oparte na bazie istniejących modeli i praktyk licencyjnych.
http://www.sybari.com