Microsoft w polskich liceach

Firma Microsoft uruchomiła program Microsoft Developer Network Accademic Alliance (MSDN AA) dla szkół średnich. Do projektu mogą przystąpić wszystkie polskie licea posiadające w swoim programie nauczania zajęcia z informatyki. Licencja MSDN AA zapewnia szkołom dostęp do najnowszych narzędzi programistycznych oraz dokumentacji i wsparcia technicznego ze strony Microsoft.

Dzięki programowi MSDN AA uczniowie oraz nauczyciele będą mogli korzystać z praktycznych rozwiązań Microsoftu, udostępnionych do celów dydaktycznych po atrakcyjnych cenach. Licencja MSDN AA przewiduje możliwość instalowania oprogramowania Microsoft, zawartego w subskrypcji, na dowolnej liczbie komputerów w placówce szkolnej biorącej udział w programie, ale również na prywatnym, domowym sprzęcie uczniów. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie młodym ludziom dostępu do nowych technologii oraz zachęcenie nauczycieli do czynnego dzielenia się z nimi swoją wiedzą techniczną.

„Zależy nam na umożliwieniu młodym ludziom łatwego i wygodnego dostępu do nowych technologii i zachęceniu ich do jak najczęstszego sięgania po nie. Wierzymy, że korzystanie z nowoczesnych rozwiązań informatycznych pomoże uczniom szkół średnich w efektywnym zdobywanie wiedzy, a ich nauczycielom w ciekawym i rzetelnym jej przekazywaniu” – powiedział Jacek Myrcha, dyrektor działu Developer & Platform Evangelism w polskim oddziale Microsoft.

Obecnie z programu MSDN AA korzysta już 200 polskich uczelni wyższych. Według szacunków firmy Microsoft, około 70-80 tysięcy studentów uzyskało za sprawą umów z instytucjami uniwersyteckimi stały dostęp do nowych technologii.

W ramach pakietu MSDN Academic Alliance objęte programem licea otrzymają: Microsoft Visual Studio .NET Academic, Microsoft Visual Studio 6.0, trzy zestawy kursów Microsoft e-Learning Library (MELL), Teaching Tools CD, Student Tools CD oraz bibliotekę MSDN Library.