Microsoft wspiera łączność Wi-Fi

Microsoft zapowiedział rozbudowanie systemu Windows o możliwość obsługi bezprzewodowych usług sieciowych, co ma przyczynić się do uproszczenia zarządzania punktami dostępowymi Wi-Fi.

Wireless Provisioning Services (WPS) będzie oferowało dostawcom usług bezprzewodowej łączności możliwość łatwego zwiększenia bezpieczeństwa transmisji oraz ułatwi nadzór na punktami dostępowymi. „WPS dedykowany dla Windows XP i Server 2003 będzie oferował usługodawcom bardziej bezpieczną platformę, opartą na standardach Wi-Fi, która przyczyni się do ułatwienia pozyskiwania nowych klientów i umożliwi redukcję kosztów wsparcia” – powiedział Jawad Khaki, wiceprezes Microsoftu ds. sieci i komunikacji Windows.

WPS umożliwi operatorom sieci bezprzewodowych przesyłanie do klientów informacji konfiguracyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo połączenia z Internetem lub siecią korporacyjną. Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania klienci będą mogli korzystać ze standardowych połączeń niezależnie od tego, czy pracują w firmie czy korzystają z publicznych punktów dostępowych. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie możliwe dzięki zintegrowaniu z WPS mechanizmów automatycznego szyfrowania i autentykacji użytkownika. Jak zapewnia Microsoft, uniemożliwi to złamanie bezprzewodowej sesji użytkownika, korzystającego z ogólnodostępnego punktu dostępowego Wi-Fi.

Dodatkowo uproszczone zostaną także procedury bilingowania. WPS, tuż po zalogowaniu się do sieci klienta, będzie go automatycznie rozpoznawał i naliczał bezpośrednio na jego rachunek opłaty za korzystanie z sieci.

Źródło informacji: Vnunet