MozilliPL 1.6 Beta

Dostępna jest już rozwojowe wydanie MozilliPL 1.6, aplikacji internetowej, przygotowanej na bazie kodu źródłowego Mozilli, która zawiera wszystkie podstawowe komponenty (przeglądarkę, program pocztowy, edytor stron www + dodatki) w jednym pakiecie. Udostępniane są pełne wersje aplikacji dla systemów: Windows (8,4 MB) oraz Linux (12,6 MB).

Niniejsza lista zawiera opis najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone od ostatniego wydania – MozilliPL 1.6 Alfa.
Udostępniono wieloplatformową obsługę mechanizmu autentykacji za pomocą Menedżera sieci NT (NTLM). Dzięki temu na każdej platformie możliwe jest korzystanie z lokalnych usług oferowanych przez serwery Microsoft, które zostały skonfigurowane do użycia „zintegrowanego bezpieczeństwa systemu Windows”

Wprowadzono poprawki zwiększające bezpieczeństwo programu.

Poprawiono błąd związany z utrzymywaniem stałego połączenia z serwerm IMAP, co w niektórych przypadkach blokowało dostęp do serwera.

Kurier Poczty poprawnie aktualizuje listy wiadomości (pliki *.msf) w przypadku zmiany czasu na letni/zimowy.

Wprowadzono poprawkę eliminującą usuwanie zapamiętanego hasła w przypadku, gdy serwer wysyłał niezrozumiałą informację o statusie.

Poprawiono obsługę szyfrowanych połączeń. W przypadku, gdy serwer nie obsługuje tego typu połączeń, Kurier Poczty wyświetli odpowiednią informację, zamiast kontynuować połączenie w trybie bez szyfrowania.

Włączono kod umożliwiający poprawną obsługę kotwic w wiadomościach.

Powiadomienia o nowej wiadomości nie są wyświetlane w przypadku, gdy wiadomość zostanie rozpoznana jako niechciana.

Zaktualizowano kod Chatzilli do wydania 0.9.48 umożliwiając między innymi: obsługę statusu ‚niepełny operator kanału’, poprawne maski kluczy i haseł.

Przywrócono możliwość tłumaczenia stron bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika (Narzędzia > Przetłumacz stronę). W tej chwili możliwe jest tłumaczenie stron wyłącznie na język angielski.

Poprawiono nieprawidłowe wyświetlanie elementów w których zastosowano atrybut -moz-opacity (znikanie elementów w wydaniach GTK2/Xft)

Poprawiono import adresów list dystrybucyjnych z programu Outlook.

Prawidłowo wybierany jest ostatnio wybrany element (pole tekstowe, ramka, itp.) przy zmianach aktywnego panelu.
Szczegółowe informacje dotyczące wersji beta Mozilli PL 1.6. znajdują się tutaj.

Źródło: MozillaPL.org