MySQL 5.0.0

Ukazała się najnowsza wersja najbardziej popularnej i co najważniejsze darmowej bazy danych MySQL. Nowa wersja, która jest jeszcze wersją rozwojową, nosi numerek 5.0.0 i z ważniejszych rzeczy które aktualnie zawiera to przede wszystkim dostosowanie bazy do standardu SQL-99. Ponadto dodano kilka nowych funkcji (niektóre starsze funkcje zostały poprawione i rozbudowane) ale o zmianach dokładnie można przeczytać na tej stronie. Osoby zainteresowane stąd mogą pobrać rozwojową wersję MySQL.