Nadzieja w informatyzacji

Już 23 i 24 października w Warszawie odbędzie się spotkanie kongresowe zatytułowane „TELEINFO 2001: nadzieja w informatyzacji”, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego poświęcone strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz roli teleinformatyki w przyspieszeniu rozwoju gospodarki kraju.

Podczas kongresu omawiane będą m.in. sposoby budowania potencjału gospodarczego umożliwiającego polskim przedsiębiorstwom aktywny udział w globalnej gospodarce, metody stymulowania rozwoju kapitału informacyjnego polskiej gospodarki i jego ochrona oraz możliwości i bariery rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Uczestnicy spotniania ocenią także stopień przygotowania społeczeństwa, jego świadomości oraz poziomu akceptacji dla rozwiązań teleinformatycznych w Polsce oraz poziom edukacji informacyjnej w szkołach.