.NET Enterprise Server

Pojawiła się pierwsza generacja serwerów .NET firmy Microsoft, która rozszerza platformę Windows 2000 o nową funkcjonalność, wykraczającą daleko poza możliwości poprzedniej generacji produktów Microsoft BackOffice. W skład rodziny produktów .NET Enterprise Server wchodzą:

SQL Server 2000, Exchange Server 2000, BizTalk Server (BTS) 2000, Application Center (AppCenter) 2000, Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, Commerce Server 2000, Host Integration Server 2000 oraz nowość – Microsoft Mobile Information 2001. Szefem nowego działu .NET Enterprise Server Division został Paul Flessner, Microsoft Senior Vice President.

Pierwszym produktem z rodziny serwerów .NET, który pojawił się na rynku w sierpniu 2000 był SQL Server 2000. Zanim pojawiła się jego wersja finalna został on poddany sześciomiesięcznym testom w środowisku produkcyjnym klientów z wyselekcjonowanej w programie Early Adopter Program grupy. W ramach programu RPD (Rapid Deployment Program), 100 dużych firm przeniosło swoje środowisko na SQL Server 2000 w przeciągu 3 miesięcy od pojawienia się wersji RTM (gotowej do produkcji) produktu, okazując tym samym niespotykany poziom lojalności wobec produktu. SQL Server 2000 zawiera również rozwiązanie zarządzania danymi typu back-end dla nadchodzącej fali aplikacji i usług Web.

Również pozostałe produkty z rodziny .NET Enterprise Servers zostały poddane podobnym testy w zastosowaniach użytkowych zanim oddano je do produkcji. Microsoft wdrożył wewnętrznie swoją nową platformę pocztową – Exchange 2000, zanim jeszcze produkt trafił do produkcji. Mike Huber, szef działu Messaging and Collaboration Services Group powiedział, że Exchange 2000 jest czymś więcej niż tylko narzędziem wymiany poczty elektronicznej. „Jeśli spojrzymy na postrzeganie Exchange w przeszłości, było to faktycznie głównie rozwiązanie e-mail” powiedział Huber. „Jeżeli jednak spojrzymy na Exchange 2000 oraz jego możliwości, mamy rozwiązanie obejmujące szereg funkcji zorganizowanych wokół komunikacji – zarówno komunikacji e-mail, jak i głosowej – oraz usług współpracy. Do poczty elektronicznej dodano więc elementy, takie jak bezpośrednia komunikacja (Instant Messaging), konferencje oraz zunifikowaną pocztę”.

Ze wszystkich produktów z rodziny .NET, BTS 2000 jest prawdopodobnie najbardziej skupionym na świecie .NET i jednocześnie najbardziej niejasnym dla obecnych użytkowników platformy BackOffice. Mając na celu koordynację rozwiązań internetowych dla businessu, BTS 2000 łączy w jednym produkcie technologie takie jak: EAI (enterprise applications integration), B2B (business-to-business) oraz BizTalk Orchestration. To połączenie powinno ułatwić developerom, specjalistom IT oraz analitykom biznesowym tworzenie dynamicznych procesów biznesowych w oparciu o zasoby Internetu. Aby to umożliwić, BTS2000 został wyposażony w szereg narzędzi (niektóre z nich oparte o rodzinę produktów Microsoft Visio) oraz o infrastrukturę technologiczną.

AppCenter 2000 używa właściwości zwanej skalowaniem oprogramowania w celu zwiększenia wydajności aplikacji pod Win2K. Skalowanie oprogramowania wspiera rozwój przy pomocy raczej typowych serwerów niż wyspecjalizowanego sprzętu. AppCenter upraszcza ten proces przez łatwy w użyciu interfejs użytkownika. Używając AppCenter można tworzyć i monitorować klastry serwerowe, dodawać nowe serwery do istniejących klastrów oraz wdrażać i zarządzać aplikacjami rozproszonymi, które nie muszą komunikować się bezpośrednio z warstwą klastrową. Microsoft twierdzi, że możliwości klastrowe AppCenter eliminują pojedyńcze punkty awarii, obniżają koszty oraz złożoność dzięki dostarczaniu prostego interfejsu do skalowania oprogramowania.

ISA Server 2000, który zastapił Microsoft Proxy Server 2.0, jest w pełni funkcjonalnym rozwiązaniem firewall, które jednocześnie poprawia bezpieczeństwo i przyspiesza dostęp do stron sieci Web. Host Integration Server 2000 jest następcą Microsoft SNA Server i służy do integracji aplikacji, danych i sieci z dużymi systemami, np. IBM. Commerce Server 2000 oparty o Site Server 3.0 Commerce Edition dostarcza wyrafinowanego środowiska do tworzenia zastosowań biznesowych typu end-to-end. Nowy Microsoft Mobile Information Server umożliwia integrację z telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami.

Mimo że Microsoft sprawia wrażenie jakby chciał zniwelować rolę odgrywaną przez Win2K, usiłując w pośpiechu promować strategię .NET, Win2K jest warunkiem podstawowym dla nowej grupy produktów serwerowych, które utworzą szkielet infrastruktury .NET. Więc nawet pomimo dużo gorszych wyników sprzedaży Win2K na jesieni 2000 roku w porównaniu z wynikami sprzedaży Windows NT 4.0 na jesieni 1999 roku, firma wypuściła znaczną liczbę produktów bazujących na Win2K.

zrodlo: Windows 2000 Magazie PL