Nie wolno nagle zablokować konta

Jeśli klient aukcji internetowej nie loguje się do serwisu przez dłuższy czas, to prowadzący serwis nie może mu odciąć dostępu bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Tak wynika z wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który rozstrzygał spór firmy Kreativ sp. z o.o., prowadzącej portal aukcyjny Swistak.pl, z jednym z byłych użytkowników.

Serwis „Świstak” to jeden z kilku istniejących w Polsce portali, na których klienci mogą przeprowadzać między sobą transakcje handlowe (głównie poprzez aukcje).

Klient zarzucał serwisowi, że m.in. zrywa z użytkownikami umowy bez ostrzeżenia, czyli likwiduje im konta, jeśli nie używają ich przez co najmniej 6 miesięcy.

Zdaniem byłego użytkownika serwisu narusza to art. 385 3 pkt 15 kodeksu cywilnego.

Przewiduje on, że niedozwoloną klauzulą umowną jest zapis, który zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia.

Z argumentami klienta serwisu zgodził się sąd i uznał za niedozwoloną klauzulę umowną zapis wzorca umowy stosowanego przez swistak.pl, przewidujący, że konta, które nie są używane dłużej niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Sędzia Bogdan Gierzyński, uzasadniając wyrok, podkreślał, że z ważnych powodów serwis ma oczywiście prawo wypowiedzieć umowę w określonym w niej terminie, ale nie powinien stosować mechanicznego działania (czyli bez ostrzeżenia likwidować konta użytkownika).

Sąd zakwestionował również zapis, w którym serwis aukcyjny zastrzegał, że w sporach między klientami a serwisem właściwy będzie sąd, w którego okręgu mieści się siedziba firmy Kreativ sp. z o.o.

Wyrok nie jest prawomocny i firma może od niego złożyć apelację.

Autor: Michał Kosiarski
Źródło: Rzeczpospolita