Novell w tarapatach

Dyrektor generalny koncernu Microsoft, Steve Ballmer poinformował o planach zaostrzenia restrykcji dotyczących rzekomego wykorzystania potencjału intelektualnego firmy przez producenta oprogramowania Linux. Ballmer twierdzi, że firma Novell naruszyła prawa autorskie koncernu Microsoft.

Jedno z porozumień zawartych między producentami, nakłada na firmę Novell obowiązek uiszczania płatności w wysokości 40 mln USD w celu zabezpieczenia przed roszczeniami koncernu Microsoft.

Ballmer wysunął wniosek o konieczności opłacania podobnych składek, tzw. podatku innowacyjnego, przez pozostałych dystrybutorów otwartego oprogramowania.

Problem polega jednak na tym, że trudno jest sądzić inicjatora oprogramowania, który ma znikomy wpływ na jego działanie i rozwój.

Firma Red Hat, będąca jednym z największych dystrybutorów systemu Linux, wyraziła sprzeciw wobec żądań koncernu Microsoft.

Konflikt między producentem najbardziej powszechnego systemu operacyjnego Windows i dystrybutorami oprogramowania open-source wywołuje sprzeczne opinie.

Z jednej strony firma Microsoft, będąca niekwestionowanym liderem w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie oprogramowania, ma prawo do uzyskiwania korzyści finansowych z tytułu wykorzystnia opatentowanych rozwiązań, z drugiej jednak strony niewłaściwym wydaje się fakt ponoszenia kosztów przez dystrybutora otwartego oprogramowania Linux, który posiada znikomy wpływ na poziom jego funkcjonalności.

Źródło: Vnunet