Nowe biuletyny bezpieczeństwa

Microsoft opublikował trzy biuletyny bezpieczeństwa dla systemów Windows NT 4.0/2000/XP/2003 Server i aktualizacje dla Office. Poprawki dla Windows są uznawane jako krytyczne

Update dla Windows dotyczy przeglądarki internetowej Internet Explorer oraz blędu wykrytego w usłudze Stacja Robocza. Błąd w usłudze Stacja Robcza umożliwia atakującemu uzyskanie zdalnego dostępu do systemu i przejęcie nad nim całkowitej kontroli. Poprawki dla Internet Explorer zawierają opublikowane dotychczas łatki oraz pięć nowych.

Aktualizacje dla pakietu Office usuwają podatność na uruchamianie spreparowanych dokumentów zawierających makra umożliwiające uruchmienie i wykonanie dowolnego kodu w systemie ofiary. Poprawki dla pakietu Office dotyczą wersji 97,2000 i XP. Ponieważ aktualizacje noszą status krytycznych Microsoft zaleca jak najszybszą aktualizacje.

Poprawki:

MS03-048–MS03-49, MS02-050: Security Updates for Microsoft® Windows® (828749, 824145, 329115)
MS03-050: Security Update for Microsoft Office (831527)
MS03-051: Security Update for Microsoft FrontPage® Server Extensions (813360)