Nowe oprogramowanie IBM

Koncern IBM stworzył oprogramowanie do zarządzania systemami informatycznymi – Tivoli.

Nowa aplikacja składa się właściwie z kilku oddzielnych modułów, które usprawniają działanie całego systemu informatycznego i chronią dane.

Tivoli Composite Application Manager odnajduje i naprawia tzw. „wąskie gardła” sieci, szczególnie w przypadku systemów złożonych z wielu ściśle ze sobą współpracujących aplikacji sieciowych. Rozszerzeniem modułu jest Tivoli Monitoring 6.1, który wyszukuje dodatkowe serwery w przypadku kluczowych operacji, jak np. ważna poczta elektroniczna albo rachunkowość internetowa.

Moduł Tivoli Systems Automation for Multiplatforms zabezpiecza systemy przed nagłymi utratami danych, powstałymi w wyniku awarii zasilania lub innych nieprzewidzianych czynników.

IBM rozpoczął już sprzedaż nowego oprogramowania w Stanach Zjednoczonych. Ceny z licencją jednostanowiskową dla poszczególnych modułów wynoszą: Tivoli Monitoring 6.1 – 700 USD, Composite Application Manager – 5 000 USD, System Administration for Multiplatforms – 1 100 USD.

Źródło: Vnunet