Podpis via net

W piątek sejm przyjął ustawę o podpisie elektronicznym, nadającą mu równoważność z podpisem ręcznym i otwierającą drogę do bezpieczniejszych transakcji w sieci. W założeniach dzięki elektronicznej sygnaturze będziemy nie tylko pewni, że dokument wysłała właśnie ta osoba, która go podpisała, ale także, że dokument ten nie uległ w międzyczasie żadnym zmianom. Wiadomo jednak że takie zapewnienia dość często są na wyrost i prawdopodobnie, jak to ma często miejsce, technologia ta zostanie poznana na tyle że każdy będzie mógł podpisać się jako np. Bill Gates 😉 Ale nie uprzedzajmy faktów.

Podpis elektroniczny podobnie jak PGP będzie składał się z klucza prywatnego i publicznego. Klucz prywatny będzie miał formę karty chipowej. Dane na niej zapisane będzie znał tylko właściciel, odczytać je będzie można dzięki specjalnemu urządzeniu. Ciekawe na ile zostanie wyceniony taki zestaw…

Obecnie ustawa jest w rękach senatu a po pół roku po podpisaniu jej przez prezydenta będzie mogła wejść w życie.