Podsumowanie kontroli legalności oprogramowania w maju

W maju policja we współpracy z przedstawicielami BSA przeprowadziła 19 kontroli legalności oprogramowania. Stan oprogramowania sprawdzano w 9 firmach, 2 sklepach ze sprzętem i programami komputerowymi, 4 kawiarenkach internetowych, na giełdzie komputerowej oraz w 3 mieszkaniach, które pełniły funkcję miejsc do kopiowania i magazynowania nielegalnych kopii.

W 15 na 19 kontrolowanych miejsc policja stwierdziła naruszenia praw autorskich producentów zrzeszonych w BSA. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli 1400 nielegalnie zwielokrotnionych płyt, 68 komputerów, 2 twarde dyski oraz 3 nagrywarki służące do powielania nielegalnych kopii programów i gier. W celu złożenia wyjaśnień zatrzymano 17 osób.

Efektem działań operacyjnych policji było zlikwidowanie 5 sklepów internetowych, które za pośrednictwem stron www dystrybuowały nielegalne programy i gry komputerowe. Przerwano również działalność dwóch miejsc, w których hurtowo podrabiano oprogramowanie.

W maju przedstawiciele BSA przeprowadzili także 2 szkolenia dla policji. Omawiano na nich metody i sposoby dystrybucji, stosowane przez osoby zajmujące się nielegalnym powielaniem programów, czyli kradzieżą własności intelektualnej. Prezentowano również najnowsze zabezpieczenia oraz zasady licencjonowania oprogramowania firm zrzeszonych w Business Software Alliance.

Działania były przeprowadzone w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Mińsku Mazowieckim, Szczecinie i Warszawie. Najwięcej naruszeń policja stwierdziła w Koszalinie, gdzie w każdym ze sprawdzanych miejsc dopatrzono się nieprawidłowości. Podczas jednej z kontroli policjanci z Komendy Miejskiej Policji zatrzymali pięcioosobową grupę, która „profesjonalnie” zajmowała się kopiowaniem i dystrybucją nielegalnego oprogramowania. Prawo łamano także w innych miastach, np. w Warszawie, w kawiarence internetowej policja zabezpieczyła 32 komputery, dwie nagrywarki CD-RW oraz 14 sztuk płyt CD-R z nielegalnie zwielokrotnionymi programami. W Elblągu w sklepie komputerowym, pełniącym również funkcję kawiarenki internetowej, zarekwirowano komputery i płyty z nielegalnym oprogramowaniem.

W kontrolowanych sklepach oferujących programy i sprzęt komputerowy stwierdzono łamanie praw autorskich producentów oprogramowania. Często zdarza się, że pracownicy sklepów instalują swoim klientom nielegalne kopie oprogramowania. W ten sposób może dojść do popełnienia przestępstwa przez obie strony transakcji. Business Software Alliance prowadzi akcje edukacyjne, w których wyjaśnia właścicielom, że sprzedając swoim klientom komputer z nielegalnie zainstalowanymi programami, narażają ich na duże ryzyko związane z niewłaściwym funkcjonowaniem sprzętu oraz konflikt z prawem. Klientów natomiast informuje, co powinni otrzymać podczas zakupu komputera i oprogramowania by być legalnym.