Propozycja Linusa

Linus Torvalds zaproponował zmiany w rozwoju Linux Kernel, które dotyczyć będą wprowadzenia systemu dokumentującego drogę przez jaką przechodzi poprawka przed wprowadzeniem do oficjalnego wydania jądra.

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian została wysłana przez Linusa na listę mailingową. Zaproponował on, aby każda poprawka wprowadzana do Linux Kernel była wcześniej podpisywana. Obecnie trwa dyskusja i zmiany mogą zostać wprowadzone podczas prac nad rozwojem Linux 2.7.

Propozycja Linusa z pewnością przyczyni się do większej możliwości kontroli poprawek dla jądra Linux. Zapewne reakcja ta jest spowodowana sprawą SCO Group. SCO twierdzi, że w jądrze Linuxa znajdują się fragmenty kodu systemu Unix V, który został tam bezprawnie umieszczony.

Źródło informacji: InfoWorld