Python 2.4 finalne wydanie

Wczoraj została wydana wersja Pythona oznaczona numerkiem 2.4. Jest ona wynikiem ciężkiej, bo 18-miesięcznej pracy nad wersją 2.3. Listę wszystkich zmian i dodatków można znaleźć tutaj. Ponadto w dokumencie Andrew Kuchling’a znajdującym się tutaj można przeczytać bardziej szczegółowe omówienie niektórych z dodatków. Osoby zainteresowane najnowszą wersją mogą pobrać ją stąd.