Reklamacje w kierunku TP SA

Jak podaje PAP, do 4 marca 2003 roku Telekomunikacja Polska SA otrzymała 1729 reklamacji do oferowanych przez siebie usług stałego dostępu do internetu – SDI oraz Neostrada. Internauci skarżyli się na ich wadliwe funkcjonowanie, brak dostępu do usługi oraz niską szybkość transmisji danych.

W związku ze skargami użytkowników SDI i Neostrady, w okresie od 27 lutego do 19 marca 2003 roku Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) przeprowadził kontrolę jakości usług stałego dostępu do sieci Internet, oferowanych przez Telekomunikację Polską – poinformował rzecznik prasowy Urzędu Jacek Strzałkowski.

Kontrolerzy URTiP stwierdzili, że przyczyną niskiej jakości usługi Neostrada była wadliwa praca sprzętu telekomunikacyjnego zastosowanego do świadczenia tej usługi. Duża awaryjność urządzeń dostępowych – routerów powodowała problemy w obsłudze połączeń z internetem.

W przypadku usługi SDI zła jakość nie była spowodowana uszkodzeniami urządzeń obsługujących usługę, lecz wolną transmisją danych – czytamy w informacji URTiP.

Szybkość transmisji dla SDI jest uzależniona od liczby korzystających z routera abonentów – im więcej użytkowników zalogowanych do routera, tym mniejsza prędkość przesyłu danych.

Strzałkowski, powołując się na TP SA, poinformował, że na przełomie 2002/2003 roku operator ten zdecydował się na zerwanie kontraktu z poprzednim dostawcą sprzętu i wymianę urządzeń na routery innej firmy.

Kontrola URTiP potwierdziła, że wszystkie wyposażenia abonenckie zostały przełączone do nowych urządzeń, a za utrudnienia w korzystaniu z tej usługi TP SA zastosowała bonifikatę abonamentu: za styczeń w wysokości 50 proc. i za luty w wysokości 10 proc., a obecnie TP SA w ramach promocji zaproponowała abonentom zamianę usługi SDI na usługę Neostrada Plus.

Jak wynika z informacji urzędu, w celu dalszego monitorowania jakości świadczonych usług, prezes URTiP Witold Graboś zwrócił się do TP SA o przedkładanie comiesięcznych informacji dotyczących ilości i rodzaju reklamacji oraz liczby abonentów korzystających z SDI i Neostrady.

Z informacji przekazanej do URTiP przez TP SA wynika, że z usługi SDI korzystało 108 303 użytkowników (dane na koniec grudnia 2002 roku), natomiast z usługi Neostrada – 19 803 użytkowników (dane ze stycznia 2003 roku).