RSA Security wprowadza nowe struktury organizacyjne

RSA Security, firma działająca w branży e-security czyli tzw. zabezpieczeń elektronicznych, poinformowała o wprowadzeniu nowej struktury organizacyjnej, z podziałem na jednostki odpowiedzialne za poszczególne serie produktów. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie możliwości specyficznego rynku zabezpieczeń oraz na skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb klientów.

Trzy nowe działy, wyspecjalizowane w różnych rodzajach produktów, będą zatrudniać zespoły projektantów i specjalistów ds. produktów, zajmujące się odpowiednio uwierzytelnianiem, szyfrowaniem i rozwiązaniami dla programistów oraz zarządzaniem dostępem do internetu. Zadania związane ze sprzedażą i marketingiem oraz funkcje ogólne i administracyjne będą nadal wykonywane przez osobne działy, obsługujące całą firmę.

„Wprowadzając nową strukturę, koncentrujemy się głównie na ochronie aplikacji aktywnie wykorzystujących Internet, co jest zgodne z potrzebami naszych klientów na całym świecie, a także z kierunkiem, w jakim będą oni podążać w przyszłości” – powiedział Art Coviello, prezes i dyrektor generalny RSA Security.

„Dzięki nowym działom, uwzględniającym specyfikę produktów, będziemy nadal dostarczać doskonałe rozwiązania służące do uwierzytelniania, szyfrowania i zarządzania dostępem do Internetu, z zachowaniem synergii poszczególnych serii produktów na poziomie systemowym. Jesteśmy przekonani, że ta strategia pozwoli spełnić wymagania klientów dotyczące bezpieczeństwa aplikacji internetowych oraz zrealizować naszą koncepcję ochrony procesów w e-biznesie.”

Koncentrując swoją działalność, firma zamierza podjąć odpowiednie kroki zmierzające do redukcji kosztów operacyjnych, m.in. zmniejszyć koszty programowania, uprościć serie produktów i zwolnić około 200 osób. Stanowi to w przybliżeniu 17% liczby pracowników zatrudnionych w firmie na całym świecie. Planuje się, że wdrożenie nowej struktury organizacyjnej nastąpi jeszcze w tym tygodniu. Również w tym tygodniu zostaną przeprowadzone zwolnienia pracowników w Stanach Zjednoczonych, a w innych krajach nastąpi to już w najbliższym czasie. W związku z tymi działaniami firma spodziewa się w bieżącym kwartale wydatków rzędu 8 – 10 mln USD. Większość z nich wiąże się z redukcją zatrudnienia i kosztami administracyjnymi.

Za sprzedaż, marketing i usługi profesjonalne w skali globalnej w odniesieniu do wszystkich produktów RSA Security będzie odpowiadać wiceprezes Scott Schnell. W zakresie sprzedaży firma zamierza silniej skoncentrować się na poszczególnych produktach. Planuje się zwiększenie liczby specjalistów ds. sprzedaży w odniesieniu do wszystkich serii produktów, co zapewni skuteczniejszą pomoc kierownikom oddziałów regionalnych na całym świecie.

„Aby firma mogła osiągnąć sukces w przyszłości, musi przekształcić się w przedsiębiorstwo bardziej aktywne i skoncentrowane na poszczególnych produktach” – kontynuował Art Coviello. „Pozwoli nam to lepiej wykorzystać nasze atuty, których każda firma mogłaby nam pozazdrościć – silną markę, produkty o najwyższej jakości, dużą liczbę klientów, renomę i możliwości rynkowe. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzenie restrukturyzacji właśnie w tej chwili jest decyzją słuszną. Pozwoli nam ona w pełni wykorzystać te atuty dla dobra naszych klientów, akcjonariuszy i pracowników.”