Spory dot. nazw domen internetowych w Polsce

Spory o nazwy domen internetowych można będzie rozstrzygać w drodze arbitrażu w sądzie polubownym. Alternatywną dla sądów powszechnych instancję orzeczniczą powołała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

Poinformowali o tym przedstawiciele Izby oraz Naukowych i Akademickich Sieci Komputerowych (NASK) – krajowego rejestratora nazw domenowych w Polsce – podczas kieleckiej konferencji, poświęconej zastosowaniom technologii teleinformatycznych w działalności gospodarczej.

Planowany czas postępowania w jednej sprawie przed Sądem Polubownym przy PIIT ma być krótszy niż 30 dni. Opłata za mediację będzie kosztować każdą ze stron od 1 do 1,5 tys. zł, natomiast za rozstrzygnięcie arbitrażowe – z udziałem jednego arbitra – zapłaci 2,5 tys. zł strona przegrana. Dodatkowym kosztem może być odszkodowanie zasądzone przez arbitraż. Pierwsza sprawa – prawdopodobnie w listopadzie.

Źródło: PAP