Telefonia cyfrowa dla biznesu

Przedsiębiorcy, Klienci Telekomunikacji Polskiej, mogą do końca marca 2003 roku bez dodatkowych opłat zamienić analogową linię telefoniczną na dostęp do sieci cyfrowej ISDN. Dla Klientów oznacza to przede wszystkim niższe koszty oraz możliwość korzystania z pakietu usług telekomunikacyjnych nowej generacji.

Rozpoczęty właśnie „Program Cyfryzacji dla Klientów Biznesowych” to oferta zmiany standardu analogowego na cyfrowy bez dodatkowych opłat, zamiana 1 linii analogowej na 2 linie cyfrowe, jeden abonament oraz możliwość jednoczesnego korzystania np. z Internetu i telefonu. Warunkiem uczestnictwa w programie są łączne opłaty za usługi TP wynoszące w ciągu ostatnich 3 miesięcy średnio 1000 zł netto miesięcznie.

Dzięki wykorzystaniu techniki cyfrowej na jednym łączu ISDN może działać wiele numerów telefonicznych, umożliwiających podłączenie nawet do ośmiu urządzeń, np. telefonów, modemów, faksów itp. Dwa z nich mogą działać jednocześnie. Oznacza to, że jedno łącze ISDN może z powodzeniem obsłużyć nawet średniej wielkości firmę. Tym bardziej, że w wypadku internetu nie jest to tylko zwykły dostęp do sieci i poczty, ale możliwość transmisji danych z prędkością 64 lub 128 kbit/sek. Można ponadto zestawiać połączenia wideokonferencyjne oraz podłączać centralki abonenckie z usługą bezpośredniego wybierania numerów wewnętrznych (DDI). W ramach opłaty abonamentowej dostępnych jest wiele z usług dodatkowych ISDN np. identyfikacji numeru dzwoniącego, przekierowanie i zawieszanie rozmów, wysyłanie i odbieranie sms-ów, informacje o opłatach.

Rozwój sieci cyfrowych jest intensywny zwłaszcza w Europie Zachodniej. Największy procentowy udział linii ISDN w ogólnej liczbie linii ma Norwegia – 44%, Niemcy 40%, Szwajcaria 38%, Węgry prawie 15% a Francja 13%. W ostatnich latach nastąpił także rozwój ISDN w USA i Japonii. W zjednoczonej Europie ISDN staje się standardem w komunikacji biznesowej, a ścisła współpraca gospodarcza między kontynentami wymusza unifikację systemów teleinformatycznych. Technologia ta umożliwia gwarantowaną jakość przekazu dźwięku, obrazu i danych. W Polsce procent linii cyfrowych systematycznie wzrasta, w tym roku osiągnie 8%. W ciągu kilku najbliższych lat TP jest w stanie zapewnić łącza cyfrowe wszystkim Klientom biznesowym.