Telewizyjny Uniwersytet Otwarty

Już w niedługim czasie, bo od lutego 2002 roku, Telewizja Polska zamierza wystartować z projektem edukacyjnym pod nazwą Telewizyjny Uniwersytet Otwarty. Wszyscy zainteresowani telewidzowie będą mogli rozpocząć studia na kierunku informatyka w zarządzaniu.

Patronat nad tym przedsięwzięciem ma objąć Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Jednak nadal trwają rozmowy nad sposobem finansowania całego projektu, a co gorsza suma przekazana dotychczas na uniwersytet telewizyjny, wynosząca bagatela 1,8 miliona zł stanowi zaledwie jedną dziesiątą całej sumy potrzebnej do utrzymania i zrealizowania planów prowadzenia uniwersytetu telewizyjnego z wykorzystaniem telewizji cyfrowej, interaktywnej oraz internetu.