UMTS może wspomóc rozwój usług internetowych

Według wypowiedzi Dyrektora Generalnego polskiego oddziału Microsoft nowe technologie, rozwój stacjonarnych usług dostępu do internetu, jak i plany wprowadzenia UMTS-u, mogą spowodować rozwój usług w sieci WWW. Niewątpliwie im bogatszy będzie zakres tych usług, tym bardziej atrakcyjne będą wszelkie rozwiązania mobilne.

Wiadomo, że infrastruktura teleinformatyczna jest w naszym kraju na stosunkowo niskim poziomie. Zrobiliśmy już dosyć duże postępy, jednak, jak pokazują wszystkie dane i analizy, wśród krajów europejskich zajmujemy bardzo niskie miejsce. Jesteśmy znacznie niżej notowani niż chociażby Czechy czy Węgry. Jest to obszar stale wymagający inwestycji i pracy. Obserwując ten ruch na rynku teleinformatycznym można powiedzieć, że zwiększy się dostępność do internetu w Polsce. Pokazują to tendencje na wszystkich rynkach. Jest tylko pytanie, jak szybko będzie rósł. Czy będzie to przyrost większy niż w innych krajach, czy też w takim samym tempie jak obecnie. Jeżeli tak się stanie – Polska stale będzie notowana na szarym końcu wśród krajów europejskich.

Zatem pełne wejście UTMS-u na rynek może spowodować zwiększenie zainteresowania internetem. Telefonia komórkowa będzie dla usług internetowych równie atrakcyjnym medium jak telefonia stacjonarna. Niewątpliwie im bogatszy będzie zakres tych usług, tym bardziej atrakcyjne będą wszelkie rozwiązania mobilne.

A czym może być internet w najbliższej przyszłości? Globalna sieć już jest i zawsze będzie medium do budowania rozwiązań i tworzenia usług. W najbliższej przyszłości kluczowym elementem będą usługi pojawiające się w internecie, czyli jednym słowem to wszystko, co użytkownicy będą widzieli jako korzyści i rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. Być może za parę lat zapomnimy, że to wszystko jest napędzane dzięki internetowi. No właśnie, za parę lat…