URLScan Security Tool

URLscan to nowe narzędzie Microsoftu które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa serwerów www opartych na IIS w wersji 4.0 i nowszych. Po jego zainstalowaniu wszystkie żądania dotyczące strony www są filtrowane w oparciu o reguły znajdujące się w pliku konfiguracyjnym.

URLscan jest filtrem ISAPI pozwalającym administratorowi na skonfigurowanie IIS w taki sposób, aby odrzucał żądania w oparciu o następujące kryteria:

– rozszerzenia plików,
– podejrzane kodowanie,
– obecność znaków różnych niż ASCII w URL,
– obecność sekwencji znaków w URL,
– obecność konkretnego nagłówka w żądaniu.
– metoda żądania (request method),

Więcej informacji na temat URLScan’u można znaleźć tutaj.