VAT na dostęp do internetu – co z tego wynika

Tyle mówi się na temat zwolnienia z VAT usług dostępu do internetu i płynących z tego samych korzyści, co oznacza to, że cena brutto takich usług może się nieznacznie obniżyć w porównaniu do stanu obecnego potencjalnie pozwalając na poszerzenie grona potencjalnych klientów indywidualnych. Z drugiej jednak strony, należy zauważyć, że zwolnienie z VAT będzie rodzić niekorzystne skutki podatkowe dla podmiotów świadczących te usługi.

Przede wszystkim, podatek naliczony związany bezpośrednio z taką działalnością będzie w całości nieodliczalny (np. zakup infrastruktury technicznej, serwerów, routerów, itd.). Ponadto, zakaz odliczenia podatku naliczonego będzie obejmował również część lub całość kosztów ogólnych, takich jak np. wynajem powierzchni biurowej, zakup energii elektrycznej, itd.

W przypadku gdy usługi dostępu do internetu będą świadczone równolegle z inną działalnością spółki (opodatkowaną), współczynnik podatku naliczonego podlegającego odliczeniu przy poniesieniu kosztów ogólnych obliczany będzie jako proporcja sprzedaży opodatkowanej spółki do sprzedaży ogółem. Tak więc, im większą część w przychodach spółki stanowić będą opłaty za korzystanie z dostępu do internetu, tym mniej – proporcjonalnie – podatku VAT będzie podlegało odliczeniu.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z przepisami nowej ustawy o VAT, naliczony podatek VAT przy nabyciu środków trwałych związanych zarówno ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną będzie podlegał rozliczaniu i korektom przez 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości – nawet 10 lat.

W związku z powyższym, należy zauważyć, że zwolnienie z VAT usług dostępu do internetu spowoduje dla spółek świadczących te usługi zarówno znaczący wzrost kosztów podatkowych jak i zwiększenie kosztów administracji podatku VAT.

Zobacz również:
– 0-proc. VAT na Internet
– Zniesienie stawki VAT na usługi internetowe ?
– 0% stawka VAT na Internet – w Polsce?