W Linuxie łączcie się!

Instytucje rządowe niektórych krajów przeznaczają znaczne środki na wymianę oprogramowania pochodzącego od Microsoft i innych dużych amerykańskich producentów software, by zastąpić je Linuxem, który jest rozwiązaniem open-source.

The Associated Press donosi, że Chiny, Francja i Niemcy starają się budować rządowe systemy informatyczne w oparciu o Linuxa. Główną przyczyną takich działań jest fakt, że Microsoft jest dużym koncernem amerykańskim, nie udostępniającym swoich produktów w postaci jawnej. Uniemożliwia to pełne zapoznanie się z rzeczywistą funkcjonalnością software, a tym samym wykluczenia obecności w nim mechanizmów typu „back door”. Niewątpliwą zaletą produktów open-source jest także krótki czas reakcji w przypadku znalezienia błędów, co silnie wiąże się z nieskrępowanym wzrostem poziomu bezpieczeństwa systemów.