Walka Dawida z Goliatem

Tak oto został nazwany przez lokalne media, proces pomiędzy małą firmą ze Szkocji, a gigantem z Redmond. Proces ten trwał niespełna 5 lat, jednak dopiero teraz zakończył się z wiadomym skutkiem.

Cała sprawa, dotyczy wytoczenia przez firmę Microsoft procesu brytyjskiej firmie Front Page Design. Żądał on zaprzestania korzystania z nazwy „Front Page”. Microsoft nazwał tak bowiem swój program do tworzenia stron WWW i nie podobało mu się, że inny podmiot korzysta z jego znaku towarowego.

Jednak Microsoft nie ma powodów do dumy. Wspomniany na wstępie proces wygrała bowiem mała firma ze Szkocji, a nie gigant z Redmond.